In-mediatio és un espai de diàleg creat per ajudar a persones, famílies, entitats públiques i privades a arribar a acords satisfactoris per a totes les parts, sense haver de passar per processos jurídics interminables i costosos.

Creiem que un ambient agradable, juntament amb professionals independents motivats amb aquests procediments, ajuden a aconseguir un entorn adequat per resoldre els conflictes i arribar a acords.

El nostre objectiu és aconseguir que les parts en conflicte arribin a una situació molt millor que la situació en què es trobaven abans de la mediació, i no només en aspectes materials, sinó també en aquells aspectes més personals que millorin les relacions en el futur i evitin altres conflictes. En la majoria dels casos la manca d'empatia, reconeixement, escolta i atenció,  són els factors que encenen el conflicte. Si corregim aquesta situació, si millorem la comunicació, si aconseguim que es trobin punts en comú, haurem aconseguit crear un entorn capaç d'anar més enllà de la mera resolució del conflicte actual.

Quan no hi ha conflicte, quan es representa un client o se l'acompanya en una negociació, intentem aconseguir acords equitatius que beneficiïn totes les parts, que mantinguin relacions a llarg termini.