Acompanyem els clients en les seves negociacions. Dins la nostra filosofia recomanem a el client mantenir una negociació col·laborativa i no agressiva, sobretot si les relacions amb l'altra part es poden mantenir en el temps. El procés que seguim és el següent:

  • Analitzem l'operació i establim l'estratègia conjuntament amb el client.
  • Establim l'objectiu òptim per al client i els límits de concessió.
  • Ampliem la informació de l'altra part que coneix el client amb fonts d'informació addicionals.
  • Determinem els punts previsibles favorables per a la part contrària
  • Establim un conjunt de propostes adaptades a les necessitats previstes de l'altra part i a les del client.
  • Establim el pla de negociació amb el client.
  • Acompanyem al client durant la negociació.
  • Quan  al client no intervingui en les negociacions, actuem com a representació.
  • Ajustem el pla de negociació a mesura que disposem de més informació i en funció del desenvolupament de les negociacions.