Representem els nostres clients en els processos de negociació. A diferència d'altres serveis similars, la nostra filosofia es basa en aconseguir acords satisfactoris per a totes les parts. Sí, fins i tot per a l'altra part, ja que entenem que, partint de la bona fe, un acord satisfactori ha de conduir a una negociació amb tendència a la cooperació, que serà molt beneficiosa, en molts casos, a mig i llarg termini. El procés que se seguirà és:

  1. Reunió amb el client per establir l'objecte, les condicions, els límits.
  2. Establir una estratègia d'actuació.
  3. Anàlisi de l'altra part.
  4. Comunicació amb l'altra part per establir un calendari de negociació.
  5. Procés de negociació.
  6. Proposta al client.
  7. Tancament de l'acord.