La mediació es pot aplicar en gairebé tots els àmbits en què hi pugui haver un conflicte.

MEDIACIÓ FAMILIAR

S'aplica als conflictes de l'àmbit familiar que poden afectar la parella, avis, fills, néts, etc.

MEDIACIÓ CIVIL

S'aplica als conflictes entre particulars

MEDIACIÓ MERCANTIL Y LABORAL

S'aplica als conflictes entre empreses i entre particulars i empreses. Són conflictes que es donen per motius contractuals, societaris, en pràctiques comercials i per relacions laborals.

MEDIACIÓ INTERCULTURAL

S'aplica als conflictes a causa de diferències entre comunitats culturals i entre races.

MEDIACIÓ ESCOLAR

La seva aplicació es dóna en els conflictes de l'àmbit escolar per les relacions entre pares, alumnes i professors