La mediació escolar s'aplica als conflictes que es produeixen a l'àmbit escolar per les relacions entre alumnes, professors, pares i direcció escolar.

Els conflictes que s'intenten resoldre acostumen a ser:

  • Els que sorgeixen a causa de les males relacions entre alumnes i professors.
  • Els ocasionats entre pares i professors.
  • Els que enfronten alumnes
  • Els causats per pràctiques de "bullying".
  • Els causats per relacions entre els mateixos professors i/o  la direcció dels centres, tot i que en aquests casos es podria tractar com una mediació laboral.