S'aplica als conflictes de l'àmbit familiar que afecten la parella, avis, fills, néts, ...

Els conflictes que acostumen a donar-se són:

  • Els que tenen a veure amb la ruptura de la parella y les seves conseqüències: pensions d'aliments, repartiment del patrimoni, qui es queda amb el gos?, la custòdia dels fills, ...
  • Els que es manifesten quan ja hi ha una separació o divorci: impagament de pensions, canvis de domicili, trasllats per motius de feina, ...
  • Els que són resultat de les relaciones entre pares i fills.
  • Els que es produeixen per diferències de criteri en herències, o donacions: adjudicacions, compensacions, necessitats de vendre per poder fer el repartiment, ...
  • Els que s'esdevenen en l'àmbit de l'empresa familiar: acceptació del protocol familiar, relleu en la gestió, distribució del capital entre les diferents branques familiars, ...