Els conflictes interculturals, altres prefereixen parlar de multiculturals, acostumen a produir-se per prejudicis i pel desconeixement que tenen unes cultures de les altres.

Les dificultats de qualsevol tipus de mediació es multipliquen en les mediacions interculturals a causa de les diferències importants de forma de vida (costums), idioma i religió. A tot això s'ha d'afegir la necessitat que el mediador tingui coneixements específics de les cultures de les persones o col·lectius en conflicte.

Aquesta mediació pretén que cada part entengui la postura de l'altra, el mediador haurà d'intervenir com una mena d'intèrpret entre les dues parts, de tal forma que la necessitat de conèixer cultures diferents  és essencial.

Els conflictes interculturals acostumen a produir-se en diferents situacions:

  • Confusions en la comunicació que es converteixen en interpretacions errònies i falta de confiança. Una mateixa actitud pot significar coses diferents per a diferents cultures (cridar, mirar fixament)
  • Molèsties per a una cultura (generalment la majoritària) per pràctiques culturals de l'altra (festes, forma de vestir, soroll, neteja)
  • Costums enfrontats. El que per a una cultura és el correcte, per a l'altra pot ser tot el contrari (deixar les sabates a l'entrada d'una mesquita pot molestar els veïns propers a ella)