S'aplica als conflictes entre empreses i entre particulars i empreses.

Els conflictes més habituals són:

  • Els que es produeixen per les relacions entre l'empresa, clients i proveïdors: errors de facturació, relacionats amb els pagaments, incompliment de requisits (qualitat, terminis, lliuraments).
  • Els interns de les organitzacions: conflictes entre departaments, conflictes entre les persones.
  • Els relacionats amb l'àmbit laboral: temes de productivitat, incentius, baixes, acomiadaments.